simple mobile web site generator software

Güvendiğiniz Kadar Varız 

2007 yılında kurulduğumuz günden bu yana Yurtiçinde toplamda 48.000 ton çelik ve 89.000 m2'lik anahtar teslim projeler gerçekleştirerek önündeki hedefleri daha ileriye taşımaya çalışmıştır. Yurtiçi projelerin yanı sıra Yurtdışı projelerde de yer almayı öngörmüştür.

Bugüne kadar, Havalimanları, Oteller, Alüminyum, Demir Çelik, Metalurji, Kimyasal Depolama ve İmalat sektörleri, Arıtma Tesislerinde öncü kuruluşlara Çelik Konstrüksiyon, Borulama, Betonarme işlerinde hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Şirket içinde ortak bir kültür yaratmayı tercih ederek, Şantiyelerimizdeki Yöneticiler dahil tüm çalışanların çözüm odaklı olmaları yönünde çalışmalarını sürdürmeleri sağlanmıştır. Problemlerin en kısa sürede ve pratik olarak çözülmesi, mühendislik becerilerini en iyi şekilde ortaya koyarak aksaklıkların giderilmesini sağlamak her zaman bir adım daha ileri gitmemize yardımcı olmuştur.

Şirketimizin değişik lokasyonlarda onlarca işletmede hizmet vermesi, hem yeni projeleri almamıza, hem de sahip çıktığımız projelerden müşterilerimizin iyi ve karlı kazançlar elde etmelerini sağlamaktadır.

Yürüttüğümüz projelerimizde, farklı şehirlerde bulunan işletmeler ile merkezimiz arasındaki koordinasyon sayesinde poblemlerin, aksaklıkların daha net tanımlandığı ortaya konulmuştur.

Günümüzün globalleşen ekonomik dünyasında yerimizi korumak adına, değişen stratejik hedefler için kendimizi yenileyebilen bir şirket haline geldik ve bunu korumak adına iyileştirmeleri, analiz etme ve karar verme becerisi gelişen çalışanlarımızla tam bir güç birliği oluşumunu sağlamaktadır.


Hizmetler

ÇELİK KONSTRÜKSİYON

Deneyimli kadromuzla, yüksek kaliteli çelik kullanarak, fabrika binalarından API650’ye uygun depolama tanklarına, terminal binalarından lojistik tesislere, optimum çözümler üretiyoruz.

BETONARME İNŞAAT

 Yönetim binalarından yol ve köprülere, lojistik tesislerinden arıtma tesislerine depreme dayanıklı güncel standartlara uygun yapılar üretiyoruz.

MEKANİK TESİSAT 

NFPA standartlarına uygun yangından korunma sistemlerinden yeraltı borulama sistemlerine, proses hatlarından pompa istasyonlarına uzun ömürlü mekanik sistemleri kuruyoruz.

BAKIM DURUŞ HİZMETLERİ

API653’e göre depolama tankı revizyonları başta olmak üzere tüm endüstriyel tesislerin ihtiyaç duyduğu planlı ve plansız duruşlara, bakım, tadilat hizmetlerini 7 gün 24 saat veriyoruz.

PROJELER

Günümüzün dinamik ve akışkan iş anlayışını mesleğimize olan saygımız ile harmanlayıp müşterilerimize talepleri doğrultusunda hizmet etmekteyiz.

Projelerimizde, teknoloji ve zamanı en verimli şekilde kullanarak ideal sonuçlara ulaşıyoruz. Her türlü çelik konstrüksiyon, betonarme inşaat, mekanik tesisat ve planlı/plansız bakım duruş hizmetlerini sizlere sunmaktayız.

Referanslar

2016 yılı itibariyle 114 firmaya hizmet veriyoruz.

Kalite Politikaları

Kalite yönetim sistemlerinde mükemmellik modeli hedefiyle, hem finansal hem de operasyonel sonuçlarda sürekli gelişme hedeflenmektedir. Ayrıca, Şayir Mühendislik, tedarikçi ve müşterilerinin de bu proaktif sürece katılmalarını teşvik etmektedir.

Kalite Politikası

1- Mevcut standartlarımızı daha ileriye taşıyarak, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini iyileştirmek temel önceliğimizdir,
2- Müşteri beklentilerini doğru şekilde anlayarak, ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak, doğru ve zamanında gerçekleştirmek için kalite yönetim sisteminin dışına çıkmamak,
3- Üst yönetimin aktif ve etkin kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi ve sürdürülmesine liderlik etmesi,
4- Tüm çalışanları kuruluşumuzun özü olarak tutarak, sorumluluk ve yetkileri dahilinde sürekli gelişimini sağlamak için eğitim faaliyetlerini uygulamak, takım çalışması bilincini yerleştirmek,
5- Rekabet edebilmek için sürekli gelişme ve iyileştirme kavramlarını benimsemek ve imkanlar dahilinde kaynaklar sağlamak,
6- Faaliyetlerimizi, süreç olarak yönetme bilincini yerleştirmek, anlaşılmasını ve yönetilmesini sağlamak, verimliliğimizi arttırmak,
7- Süreçlerimizdeki hedefleri analiz etmek ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,
8- Tedarikçilerimizi kendimizden biri görerek, hedeflerimize ulaşmamızda katkı sağlamalarına destek olmak.

Çevre Politikası

1- Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal ve müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak.
2- Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp, doğal kaynakların korunması sağlamak.
3- Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak.
4- Çevresel performansımız sürekli iyileştirmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek.
5- Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlamak.
6- Çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunmak.
7- Üretim taşıma, stoklama, işletme ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek.
8- İş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Politikası

1- İş güvenliği en önemli önceliklerimizden biridir. 
2- Çalışanlarımızı İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı konularında duyarlı hale getirmek Kurumsal sorumluluğumuzdur. 
3- Tüm sistem ve uygulamalarımızın, yürürlükteki yasalar, yönetmelikler ile uyumlu olmasını sağlar ve sürekli geliştiririz. 
4- Tüm çalışanlarımız için güvenli ve hedefi sıfır kaza olan bir çalışma ortamı yaratmaya çalışırız. 

5- Hizmet ve faaliyetlerimizin çalışanlarımızın sağlık ve güvenliği için oluşturduğu riskleri analiz eder ve sürekli azaltırız. 


Sürekli İyileştirme, Şayir Mühendislik’ in ilk ve önemli hedeflerinden biridir. Kaynakların hızla tükendiği günümüz dünyasında, kalkınmanın sürdürülebilirliği, en önemli yaşamsal konularından biri olarak dünyanın gündemindedir. Uzun soluklu, kalıcı bir büyümenin ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi için öncelikli olarak toplumların ve çevrenin korunup geliştirilmesi gerekmektedir.


Şayir Mühendislik şirketlerinde gerçekleştirilen tüm projelerde tasarım aşamasından teslim aşamasına kadar çevre dostu bir anlayışla doğal kaynak ve enerji tüketimini en aza indirmek, toprak, hava ve su kirlenmesini önlemek ve ortaya çıkan atıkları maksimum oranda geri kazanmak için çalışmalar gerçekleştirilmektedir.


Yasalar ve yönetmeliklerin şart koştuğu ve gerekli görülen gürültü, toz, VOC, aydınlatma, topraklama gibi konularda tüm çevre ölçüm ve analiz süreçleri şantiyelerimiz bünyesinde uygulanmakta ve gerekli izinler alınmaktadır. Atıklar, tehlikeli atık ve geri dönüşebilen atık olarak ayrıştırılarak akredite olmuş ve lisanslı kuruluşlara teslim edilmektedir. 


İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızın etkin bir biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla Şayir Mühendislik' in tüm operasyon alanlarında risk analizi çalışmaları yapılmakta ve belirlenen risklerin en aza indirgenmesi için önlemler alınmaktadır. Olası tehlike ve risklerin kaynağında yok edilmesi için her türlü donanım gözden geçirilmekte ve ilgili tüm periyodik test ve ölçümler zamanında yapılmaktadır.


İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarıyla işe yani başlayan personellerimizin işe giriş eğitimlerini takiben, yıllık eğitimlerimizle, hem yasal gerekliliklerimizi yerine getirmekte hem de sürekli iyileşme, gelişme ve çalışanlarda bireysel bilinçlenme sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın öngördüğü biçimde sertifikalı, mesleki yeterlilik belgesine sahip personeller istihdam edilmektedir.


Tehlike Sınıfı, Çok tehlikeli işler kapsamında olan Şirketimizde her ay İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantıları yapılmaktadır. Çalışanlara görev niteliğine göre, iş elbisesi ve diğer kişisel koruyucu donanımlar temin edilmekte, çalışanların kapsamlı sağlık hizmetlerinden yararlanması sağlanmaktadır.


Şayir Mühendislik'in tüm çalışanlarına benimsetmiş olduğu bu ilkelerin etkin bir biçimde uygulandığının en büyük kanıtı ise Şayir Mühendislik ISO 9001 ve OHSAS 18001 standartlarının yanı sıra ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi standardına sahip olmasıdır. Ulusal mevzuata uymanın da ötesine geçerek uluslararası kapsamdaki yükümlülükleri yerine getirmektedir. Ayrıca Şayir Mühendislik, yönetim standartları kapsamında MEYER FİRMASI tarafından sertifikalandırılmıştır.


Sürdürülebilirliği, bugünün gereksinimlerini, gelecek kuşakların gereksinimlerini karşılama yetisinden ödün vermeden gidermek olarak tanımlayan Şayir Mühendislik, sürdürülebilirlik konusundaki yaklaşımını kalite, çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği politikalarıyla belirlemiştir.


Kalite yönetim sistemlerinde mükemmellik modeli hedefiyle, hem finansal hem de operasyonel sonuçlarda sürekli gelişme hedeflenmektedir. Ayrıca, Şayir Mühendislik, tedarikçi ve müşterilerinin de bu proaktif sürece katılmalarını teşvik etmektedir.